Vuosikokouksen päätökset

Kahvimarttoina olivat Anne Saarikoski ja Seija Kaipainen. Kuvassa Anne.
Kokuksen puheenjohtajana toimi Liisa Helin.

Vuosikokous keräsi lähes kolmekymmentä jäsentä päättämään tämän vuoden ohjelmasta ja vuoden tulomeno-arviosta. Jäsenet hyväksyivät myös viime vuoden toimintakerotmuksen, joka löytyy www-sivuilta kohdasta Tomintakertomus 2016

Vastuuhenkilöille myönnettiin vastuu- ja tilivapaus viime vuoden tileistä. Toiminnantarkastajat olivat tilit ja toiminnan katsoneet hoidetun kaikkien sääntöjen mukaisesti ja marttojen raha-asioiden olevan kunnossa. Kaikki kuitit olivat asianmukaisesti kirjoissa ja kansissa. Kiitos taloudenhoitajallemmme Arjalle.

Vuosikokuksessa todettiin erityisesti, että koko viime vuoden toiminta oli ollut monipuolista ja mielenkiintoista. Paljon oli ollut tekemistä ja monia talkootehtäviä, joihin oli saatu kiitettävästi tekijöitä. Tästä erityiskiitos kaikille osallistuville martoille.

Hallitus jatkaa entisessä kokoonpanossa, sillä kaikki erovuoroiset jäsenet olivat lupautuneet jatkamaan myös seuraavat kaksi vuotta. Puheenjohtaja Marjut Jokinen jatkaa vielä seuraavat kaksi vuotta. Puheenjohtajan valinta on joka toinen vuosi, sillä hänen kautensa kestää myös kaksi vuotta kerrallaan ja maksimiaika on kahdeksan vuotta.

Toiminnantarkastajat vaihtuivat, sillä molemmat toiminnantarkastajat Ulla Junttila ja Terttu Hämäläinen olivat illmoittaneet, että he mielellään jättäisivät tehtävän jo toisille. Molemmilla onkin jo pitkä taival takanaan näissä töissä. Lämpimät kiitokset Ullalle ja Tertulle.

Mäntsälän Marttojen uudet toiminnantarkastajat ovat Raija Laakso ja Pirve Tennilä. Myös teille kiitokset, kun lupauduitte tähän pestiin. Raijalla on pitkä ura yrittäjänä ja Pirve on kirjanpitäjä, joten molemmat ovat varsin päteviä toiminnantarkastajia.

Talkootyöryhmä jatkaa entisessä kokoonpanossa. Samoin arpajaisvastaavana jatkaa Leena Lund ja marttailtojen kahvivastaavana Sirkka Päivärinta. Puheenjohtajalle oli ilo, kun kysyin ihmisiä ottamaan vastuuta tietyistä osa-alueista, niin jokainen lupautui heti ja sanoi kantavansa ilomielin oman kortensa kekoon. Iso kiitos!

Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi vankalla rutiinilla Liisa Hlein ja sihteerinä Pirjo Häkkinen. Kiitos! Näin saatiin kokous vietyä ammattitaidolla läpi.

Katso mitä kaikkea martat tekevät vuonna 2017. Tule marttailtoihin mukavien ihmisten seuraan. Jos et vielä ole martta, voit liittyä tulemalla marttailtaan tai ottamalla yhteyss puheenjohtajaan, sihteeriin tai jos tunnet jonkun martan tule hänen kanssa mukaan marttatoimintaan. Tapahtumakalenteri

Puheenjohtaja kiittää hallituksen jäseniä jokaista erikseen sekä teitä kaikkia marttoja hyvästä yhteistyötä ja positiivisesta asenteesta marttatoimintaa kohtaan. Marttailtoihn osallistutaan runsain joukoin ja viime vuoden kesäretkikin veti bussin täyteen ja keräsi rnsaasti kiitosta.